Konkurrenskommissionen: Region Uppsalas lagöverträdelse blir dyr för personal och sjukhusbesökare

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras landstinget Region Uppsala för att ha tillåtit en höjning av upphandlade lunchpriser i en sjukhusrestaurang.

När landstinget Region Uppsala under våren 2017 upphandlade driften av restaurang Blå Korset i Akademiska sjukhusets lokaler var det av avgörande betydelse vilka lunchpriser företagen skulle erbjuda restaurangens gäster. Den anbudsgivare som lämnade de lägsta lunchpriserna tilldelades kontraktet. Avtalet avsåg en tid av maximalt två och ett halvt år och började gälla den 1 juli 2017.

Så gott som omedelbart efter avtalsstarten, i augusti 2017, höjde det företag som tagit över driften av restaurangen lunchpriserna med i genomsnitt 26 procent. Dagens lunch som enligt anbudet skulle kosta 82 kronor höjdes exempelvis till 100 kronor. Trots att landstinget uppmärksammades på detta valde myndigheten att inte stå fast vid avtalet, utan godkände istället prishöjningarna.

– Det är anmärkningsvärt att Region Uppsala tillåter en så här pass kraftig prishöjning nästa omedelbart efter avtalsstart säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommissionen. Detta drabbar dock inte landstinget självt utan i första hand sjukhusets personal och besökare som får betala mer än vad som ursprungligen avtalats. För exempelvis en sjuksköterska kostar lunchen numera nästan 400 kronor mer i månaden.

Konkurrenskommissionens utredning visar att prishöjningen bryter mot upphandlingsbestämmelserna. Dessa tillåter nämligen inte sådana här stora ändringar i ett upphandlat kontrakt.

– Om de höjda lunchpriserna hade redovisats redan i anbudet skulle ett annat företag ha vunnit upphandlingen. Det är oacceptabelt att Region Uppsala genomför en upphandling på priskonkurrens och sedan tillåter den vinnande företaget att så gott som omedelbart efter avtalsstart höja sina priser. Landstingets agerande har raserat syftet med den tidigare upphandlingen på ett sätt som personalen och sjukhusbesökarna nu får betala för. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Region Uppsala, avslutar Per Eklund.

Utredningen kan läsas här.