Tag Arkiv: Skatteverket

Restaurang i Ludvika får rätt mot Skatteverket

Skatteverket tog ut 10 000 kronor i kontrollavgift av en restaurang i Ludvika. Motiveringen var att restaurangen inte följde reglerna för registrering av matkuponger. Men Förvaltningsrätten i Falun dömde till restaurangens fördel och rev upp Skatteverkets beslut. Den Nya Välfärden var ombud för restaurangen i rättsprocessen

Hur ska försvaret finansieras?

I sken av oroligheterna i Ukraina har regeringen agerat snabbt och genom Försvarsberedningen utlyst extra medel till försvaret. Försvaret kommer att få mer pengar varje år och ska år 2024 få 5,5 miljarder …

Kammarrätten dömer ut Skatteverkets bevisning

Kammarrätten har i en prejudicerande dom rivit upp förvaltningsrättens beslut och friat företaget Leasebyggarna i Hälsingland AB från Skatteverkets ogrundade beskyllningar om att ha understött ”osanna fakturor”.

Skatteverket fortsätter pröva lagen

Skatteverket fortsätter att belasta företagare med kostnader, trots att det inte är fastställt i domstol att de har laglig rätt att göra så. I många fall har Skatteverket förlorat ärenden …

Företagare som straffades för fel OCR-nummer överklagar

Företaget Luft och Vatten i Västerås skrev 2004 fel OCR-nummer på två skatteinbetalningar till Skatteverket. 229 000 kr bokfördes då på ett annat bolags skattekonto. Det bolaget gick sedan i konkurs. Skatteverket har under fem års tid vägrat återbetala pengarna och har dessutom tvingat företagaren att betala skatten en gång till. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden är nu ombud för företaget som överklagar Skatteverkets beslut till länsrätten.

Fel OCR-nummer kostar företagare 229 066 kr

En företagare i Västerås betalade 2004 av misstag in pengar på ett annat företags skattekonto.  Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. …

Ungdomshem får hjälp överklaga Skatteverkets beslut

Vid Kongsryd behandlingshem för ungdomar i Nässjö äter personalen tillsammans med barnen. Gemensamma måltider är en del av behandlingen och ett krav från länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för HVB-hem. Men …

Alltför lätt att få förseningsavgift i blankettdjungeln

Kryszof Johansson, som driver Senior Technics AB i Hässleholm, fick en förseningsavgift på 1 000 kronor för att en Kvartalsblankett kom in till Skatteverket för sent. Verket får nu kritik …

Skatteverket drev process om 95 kronor, och förlorade

Skatteverket får kritik av Mårten Hyltner, företagarombuds-man vid Den Nya Välfärden, för att ha fört en process mot en taxiåkare om 95 kronor angående en lag som inte längre gäller. …

Skattelagarna skapar orättvisa i familjen

Skattereglerna kring fåmansbolagen är absurda, säger Företagarombudsmannen. De är inte bara så svårbegripliga att en normal företagare knappt har en chans att begripa dem. De kan också få orättvisa konsekvenser …