Kammarrätten dömer ut Skatteverkets bevisning

Kammarrätten har i en ny dom rivit upp förvaltningsrättens beslut och friat företaget Leasebyggarna i Hälsingland AB från Skatteverkets ogrundade beskyllningar om att ha använt sig av ”osanna fakturor”.
Domen välkomnas av Den Nya Välfärden, som skrivit om Skatteverkets godtyckliga anklagelser om osanna fakturor vid ett otal tillfällen, bland annat i boken ”Skatteprocessen – vad varje företagare bör veta”.

Lisa och Micke, som driver Leasebyggarna, har fått genomlida en långdragen process som vänt upp och ner på deras liv. I Den Nya Välfärdens tidning publicerades en intervju med Lisa, där hon redogör för hur processen påverkat dem.

– Vi tvingades till stora utgifter redan innan rättegången, och det handlade inte bara om advokatkostnader. I väntan på utfallet tappade vi orken att göra allt som krävs för att överhuvudtaget gå runt som företagare i Sverige. När småföretagare dignar under i skattemål går vi alla miste om arbetstillfällen och tillväxt, en utveckling som i dagens konkurrenssamhälle är mycket bekymmersam. Vi gick från 17 anställda till 7. Nu börjar återhämtningen och det lär ta tid att komma dit där man en gång var, säger Micke.

De företag som utpekats som skyldiga till fusket har tvingats lägga stora summor på advokatkostnader för att bevisa sin oskuld. Anledningen till att Skatteverket kunnat använda omvänd bevisbörda mot oskyldiga företagare är att både kammarrätter och förvaltningsrätter i många år sanktionerade Skatteverkets synsätt, trots ingen eller dålig bevisning.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i november 2012 till slut fast att Skatteverket inte per automatik kan anta att alla företagare är skyldiga utan bevisning och att grundläggande bevisregler ska respekteras. Att Kammarrätten, i fallet Leasebyggarna, respekterade prejudikatet från Högsta förvaltningsdomstolen är glädjande. Förhoppningsvis kommer prejudikaten att leda till fler friande domar inom kort och att fler drabbade företag får upprättelse.

Tyvärr har Skatteverket satt i system att testa hur lagen ser på ogrundade anklagelser. I våras skrev Resumé om tvivelaktiga massöverklaganden av tryckerimomsen. Och Dagens industri skriver om hur förvaltningsrätten underkände Skatteverkets godtyckliga upptaxering av riskkapitalister.

Godtycke och nyck får inte styra rättstillämpningen i Sverige. Det är därför Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden  avslöjar, utreder och driver rättsprocesser. Samtidigt som vi gläds med Leasebyggarna vet vi att mycket jobb återstår att göra innan Skatteverket börjar respektera grundläggande rättsprinciper.