Skatteverket drev process om 95 kronor, och förlorade

Skatteverket får kritik av Mårten Hyltner, företagarombuds-man vid Den Nya Välfärden, för att ha fört en process mot en taxiåkare om 95 kronor angående en lag som inte längre gäller. Taxiåkaren Djamel Zeghachov blev påförd trängselskatt, trots att hans bil har taxitillstånd från länsstyrelsen. Han hade fått tillståndet dagen innan, men då länsstyrelsen inte förde in taxibilen i trafikregistret förrän dagen efter blev han påförd biltull. Zeghachov överklagade givetvis beslutet. Länsrätten ansåg att beslutet var uppenbart oskälig och gav honom rätt. Skatteverket nöjde sig inte med utslaget. Verket tillskrev inte heller länsstyrelsen med krav om bättre administrativa rutiner. Nej, Skatteverket valde att överklaga domen till kammarrätten. Beslutet kritiseras av företagarombudsmannen som menar att det inte är försvarbart att ta en småföretagare ska tvingas lägga tid och resurser på en process i kammarrätten för en skatt på 95 kronor som han skäligen inte skulle behövde betala. Att lagen upphört att gälla vid domstolens utslag gör det hela ännu värre.

– Skatteverket borde ha viktigare saker att göra än att tvinga fram prejudicerande domar för lagar som inte längre gäller, hävdar Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Varför ska en småföretagare drabbas av att en statlig myndighet (Skatteverket) vill tvinga fram ett avgörande från en annan statlig myndighet(kammarrätten), undrar Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Skatteverket borde ha vänt sig till länsstyrelsen och bett dem att se över sina rutiner. Istället försöker de klämma åt en småföretagare genom en process i kammarrätten säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-008