Restaurang i Ludvika får rätt mot Skatteverket

Skatteverket tog ut 10 000 kronor i kontrollavgift av en restaurang i Ludvika. Motiveringen var att restaurangen inte följde reglerna för registrering av matkuponger.
Men Förvaltningsrätten i Falun dömde till restaurangens fördel och rev upp Skatteverkets beslut.

Restaurangen delade ut kuponger till kunder i närområdet, som kunde använda dessa för att köpa lunch. Faktureringen för luncherna skedde i efterhand, i slutet av varje månad. I samband med att betalning kom in registrerades måltiden som såld i restaurangens kassaregister.

Men Skatteverket ansåg vid en anonym kontroll i mars 2013 att registreringen av måltiderna som utbyttes mot kuponger inte skedde på det sätt som verket krävde. För detta krävdes restaurangägaren på 10 000 kronor i så kallad kontrollavgift.

Viktor Robertson är jurist vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden, som agerade ombud åt restaurangen i rättsprocessen.

– Juridiken i detta fall är svår och Skatteverket verkar inte ens själva veta hur den ska tillämpas. Det är mycket viktigt för rättssäkerheten att myndigheterna gör en konsekvent bedömning och inte höftar till med en straffavgift som saknar lagligt stöd.

Läs hela domen här.