Ungdomshem får hjälp överklaga Skatteverkets beslut

Vid Kongsryd behandlingshem för ungdomar i Nässjö äter personalen tillsammans med barnen. Gemensamma måltider är en del av behandlingen och ett krav från länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för HVB-hem. Men eftersom det inte står angivet i personalens anställningsavtal att de ska äta med barnen anser Skatteverket att företaget som driver behandlingshemmet ska betala arbetsgivaravgifter på måltiderna. Ungdomshemmet tar nu hjälp av Företagarombudsmannen, en del av Den Nya Välfärden, för att överklaga beslutet.

– HVB-hem är en offentligrättsligt reglerad verksamhet. Om en arbetsgivare i anställningsavtalet måste ta upp alla offentligrättsliga regler som gäller för arbetet skulle varje anställningsavtal vara lika tjockt som en lagbok. Det är mot allt sunt förnuft, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Här försöker en företagare göra en samhällsinsats och istället motarbetas han av Skatteverkets orimliga krav och företagarfientlighet, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2007-009