Fel OCR-nummer kostar företagare 229 066 kr

En företagare i Västerås betalade 2004 av misstag in pengar på ett annat företags skattekonto.  Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. Skatteverket vägrar att göra en omföring av pengarna till rätt konto och kräver istället att företaget ska betala de 229 066 kr ännu en gång. Företagarombudsmannen, vid Den Nya Välfärden riktar i en utredning skarp kritik mot Skatteverket och hävdar att myndighetens beslut är både felaktigt och omoraliskt.

– Det är helt uppenbart att det skett ett ”sifferfel” från företaget vid inbetalningen till Skatteverket.  Att en myndighet inte har regler och rutiner för att undanröja den här typen av misstag är oacceptabelt, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Skatteverket har tagit beslut utan att ha klart stöd i lag och har därmed gjort en tolkning av rättsläget. Dessutom har Skatteverket felaktigt angett att en överklagan av beslutet inte kan ske. Det här är ett typexempel där oriktiga myndighetsbeslut får orimliga konsekvenser för företagare, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 08-007