Hur ska försvaret finansieras?

I sken av oroligheterna i Ukraina har regeringen agerat snabbt och genom Försvarsberedningen utlyst extra medel till försvaret. Försvaret kommer att få mer pengar varje år och ska år 2024 få 5,5 miljarder mer än tidigare beräknade anslag. Gott så.

Det bekymmersamma är HUR regeringen avser att hämta in pengarna, vilket flera bedömare varit snabba med att påpeka. En del pengar kommer turligt nog att kunna sparas in på den nu slopade idén om nystartszoner. Tacka EU-kommissionen för det.
Men resten av pengarna ska bland annat komma från höjda kontroll- och förseningsavgifter i skatteförfaranden

Det här är förstås bekymmersamt för både företagare och privatpersoner. Eftersom Skatteverket alltför ofta agerar både åklagare och domare, kommer höjda avgifter resultera i att skadorna som verket kan åsamka blir desto större. Försvarsanslagen kommer till del att bli avhängiga Skatteverkets förmåga att öka intäkterna från kontroller och förseningar. Detta bör också bekymra försvarsvänner.

Det är dags att regeringen hittar rättvisare sätt att finansiera reformer. Att ge Skatteverket en större piska kan knappast anses rättssäkert.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se