Företagare som straffades för fel OCR-nummer överklagar

Företaget Luft och Vatten i Västerås skrev 2004 fel OCR-nummer på två skatteinbetalningar till Skatteverket. 229 000 kr bokfördes då på ett annat bolags skattekonto. Det bolaget gick sedan i konkurs. Skatteverket har under fem års tid vägrat återbetala pengarna och har dessutom tvingat företagaren att betala skatten en gång till. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden är nu ombud för företaget som överklagar Skatteverkets beslut till länsrätten.

– Skatteverket har tjänat 229 000 kr på ett skrivfel. Pengarna har tagits för att betala det konkursade bolagets skatteskuld. Det kan inte vara rätt att Skatteverket godtyckligt tar pengar från ett företag för att betala ett annat företags skatteskuld. Skatteverket måste betala tillbaka pengarna till Luft och Vatten, allt annat är ren konfiskation, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är inte bara det här företaget som drabbats, vi vet att det finns fler som råkat ut för Skatteverkets felaktiga bedömning. Vi överklagar därför Skatteverkets beslut och hoppas att länsrätten kommer fram till att pengarna ska betalas tillbaka, säger Micha Velasco.