Tag Arkiv: olagligt stöd

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Skanör fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Vellinge fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Bolagsrea i Kramfors

Trots att Företagarombudsmannen avrått Kramfors kommun från att rea ut företaget Kramnet i Kramfors AB har kommunen gått vidare med planerna. Kommunen ägde företaget genom ett annat bolag, Mediateknik. Detta …

Utredning avseende olaglig försäljning av skolfastighet i Övertorneå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sälja en skola i Övertorneå. Det ursprungliga försäljningspriset för fastigheten Koivukylä 54:2, Övertorneå eller skolan i Hedenäset var en (1) krona. Utvald köpare var den förening …

Marks kommun i olagligt byggprojekt

Företagarombudsmannen ger kritik till Marks kommun. Genom det kommunala bolaget MFAB ska kommunen låta bygga en specialanpassad lokal åt företaget Stora Enso för 13 miljoner kronor, detta trots att bolaget …

Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu …

Kommunens stöd till privat företag olagligt

Dals Eds kommun har köpt ett antal modulbostäder till ett värde av 5 miljoner kronor i syfte att stödja ett företags behov av personalbostäder. Kommunen har tidigare kritiserats av Konkurrenskommissionen, …

Stopp för försäljning av ishall för en krona

Gnesta kommun ville sälja en ishall för en krona och samtidigt ge ett driftbidrag till köparen på över 14 miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden, kritiserade kommunen i en …

Utredning avseende Post- och telestyrelsens tilldelning av GSM-frekvenser

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste auktion av frekvensutrymme inbringade 2,1 miljarder kronor till statskassan. Enligt nu aktuellt förslag ska attraktivt frekvensutrymme utan ersättning och helt utan konkurrens överföras från det …

Utredning avseende försäljning av camping i Karlskrona

Förevarande fall har Företagarombudsmannen tagit upp after anmälan av en kommuninvånare i anledning av att kommunen utan att följa regelverket byggnader. Detta medför att försäljningsförfarandet riskerar att vara olagligt. Karlskrona …