Marks kommun i olagligt byggprojekt

Företagarombudsmannen ger kritik till Marks kommun. Genom det kommunala bolaget MFAB ska kommunen låta bygga en specialanpassad lokal åt företaget Stora Enso för 13 miljoner kronor, detta trots att bolaget omsatte 13 miljarder euro 2008. Kommunen bryter därmed mot kommunallagen.

– Den här lokalen uppförs åt Stora Enso och ska sitta ihop med en befintlig industrilokal. Kommunen får inte bygga lokaler till stora företag och särskilt inte specialanpassade som i det här fallet. Agerandet kan även innebära ett olagligt stöd eftersom kommunen får stå kreditrisken för byggnaden, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Kommuner ska hålla sig till sånt som är av allmänt intresse. Den här typen av agerande snedvrider konkurrensen på marknaden och på det här sättet bygger man inte ett hälsosamt företagarklimat. Jag är dessutom kritisk till att kommunen fattat beslutet i det kommunala bolaget utan att kommunfullmäktige fått ta ställning i frågan, säger Micha Velasco.

Läs utredningen här: FO 2009-009 Marks kommun