Utredning avseende olaglig försäljning av skolfastighet i Övertorneå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sälja en skola i Övertorneå. Det ursprungliga försäljningspriset för fastigheten Koivukylä 54:2, Övertorneå eller skolan i Hedenäset var en (1) krona.

Utvald köpare var den förening som driver skolverksamhet i en av byggnaderna på fastigheten. Försäljningen föregicks inte av något anbudsförfarande.

Efter kritik från Företagarombudsmannen begärde kommunen in en värdering av skolan av en mäklare från Haparanda. Den värderingen resulterade i ett pris om 100 000 kronor. Denna värdering har sedan legat till grund för den slutliga försäljningssumman.

 

Läs utredningen här: FO 2009-019 Övertorneå skola