Utredning avseende försäljning av camping i Karlskrona

Förevarande fall har Företagarombudsmannen tagit upp after anmälan av en kommuninvånare i anledning av att kommunen utan att följa regelverket byggnader. Detta medför att försäljningsförfarandet riskerar att vara olagligt.

Karlskrona kommun, nedan (Kommunen), beslutade i november 2008 att sälja byggnader på Skönstaviks camping till arrendatorn för det bokförda värdet, 2 654 000 kronor. Kommunen beslutade samtidigt att förlänga arrendeavtalet med arrendatorn med 25 år till år 2034. Syftet med försäljningen är att Kommunen inte längre ska ha driftsansvar för byggnaderna.

 

Läs utredningen här: FO 2009-011 Karlskrona Camping