Tag Arkiv: färdtjänst

Region Jämtland Härjedalen köpte fortsatta taxitjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att olagligen ha tecknat avtal om köp av taxi-tjänster. Avtalet slöts direkt med en tidigare anlitad leverantör trots att det vid tidpunkten fanns en lagligt upphandlad avtalslösning som istället hade kunnat användas.

Konkurrenskommissionen: Trosa kommun ställde felaktiga kollektivavtalskrav i upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Trosa kommun för att i samband med upphandling av taxitjänster felaktigt uppställt krav på minsta lön på sätt som strider mot lag och kollektivavtal.

Konkurrenskommissionen: Efter taxikaoset – mångmiljonböter för Stockholm stad

Den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, har tidigare kritiserat Stockholms stads taxiupphandling – nu tvingas staden betala upphandlingsböter.

Luleå kommuns lagbrott kan medföra höga färdtjänstkostnader

Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlings­lagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Luleå kommuns upphandling av färdtjänst bröt mot upphandlingslagen

Luleå kommun påbörjade i mars i år två upphandlingar av färdtjänstresor med taxi till ett totalt årligt värde på över 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen bröt mot upphandlingsregler som gäller annonsering av upphandlingar samt leverantörers tidsfrist att lämna anbud.

Stockholms läns landstings avtal om färdtjänst strider mot upphandlingsreglerna

När Stockholms läns landsting under 2008 upphandlade färdtjänst med rullstolstaxi tecknades femåriga ramavtal med leverantörerna. I början av året beslutade landstinget om en tvåårig förlängning. Färdtjänsten uppgår till betydande belopp och landstingets kostnad för enbart förlängningsperioden beräknas bli cirka 650 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att ursprunglig avtalsperiod och beslutad förlängning strider mot upphandlingsreglerna.