Konkurrenskommissionen: Trosa kommun ställde felaktiga kollektivavtalskrav i upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Trosa kommun för att i samband med upphandling av taxitjänster felaktigt uppställt krav på minsta lön på sätt som strider mot lag och kollektivavtal.

Trosa kommun genomförde under våren 2017 en upphandling av skolskjuts och andra taxitransporttjänster. I upphandlingen uppställde kommunen krav på att anbudsgivarna skulle garantera sina anställda en viss minsta lön i form av fast månadslön.

– Upphandlande myndigheter får ställa krav på minimilön, så länge kravet motsvarar lägstanivån i det aktuella kollektivavtalet säger Lennart Göranson ledamot av Konkurrenskommissionen.

Taxiavtalet, som är gällande kollektivavtal på det aktuella området, ger dock företagen möjligheten att välja mellan rörlig provisions­baserad lön och fast månadslön. Såsom kravet utformades i Trosa kommuns upphandling gavs det dock ingen möjlighet att använda sig av den provisionsbaserade lönemodellen, vilket gjorde det i princip omöjligt för anbudsgivare som tillämpar sådan lönesättning att lämna anbud.

– Det är uppenbart att Trosa kommun inte förstått eller tagit hänsyn till hur det aktuella kollektivavtalet är utformat. Kom­munen har ställt krav som skiljer sig från gällande kollektivavtal, vilket inte är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Trosa kommun, som uppenbarligen behöver se över sina rutiner, avslutar Lennart Göranson.

 

Utredningen går att läsa här.