Luleå kommuns lagbrott kan medföra höga färdtjänstkostnader

Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlings­lagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Luleå kommuns fyråriga ramavtal med sina fyra färdtjänstleverantörer löpte ut i slutet av 2013. Kommunen startade under 2013 en upphandling för köp av färdtjänstresor från 2014. Upphandlingen avbröts tre gånger på grund av kommunens egna misstag och domstolsbeslut. Kommunen kom i tidsnöd och kom överens med tidigare leverantörer om att förlänga deras avtal. Samtidigt accepterades att tre leverantörer höjde priserna kraftigt med mellan 14 och 42 procent.

Kommunens förlängning av avtalen kan likställas med otillåtna direktupphandlingar där nya avtal ingåtts med förutbestämda leverantörer. Slutsatsen stärks av kommunens avtalade prishöjningar. Kommunens brist på tid att genomföra upphandlingen var självförvållad och det fanns inga lagenliga skäl att frångå kravet på en annonserad upphandling.

Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen som är en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, pekar på flera konsekvenser av att kommunens agerande och lagbrott där konkurrensen mellan leverantörerna sattes ur spel.

För det första finns skäl att anta att kommunen får höga kostnader för färdtjänsten till nackdel för skattebetalarna. För det andra kan de nya avtalen ogiltigförklaras om konkurrerande leverantörer väljer att överpröva avtalen i domstol. För det tredje riskerar kommunen att få betala en hög upphandlingsskadeavgift.

Läs hela utredningen KKO 14-001 här.