Konkurrenskommissionen: Efter taxikaoset – mångmiljonböter för Stockholm stad

Den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, har tidigare kritiserat Stockholms stads taxiupphandling – nu tvingas staden betala upphandlingsböter.

Konkurrenskommissionen har tidigare utrett och kritiserat Stockholms stads upphandling av skolskjuts och färdtjänst som havererade vid årsskiftet 2016-2017. Nu har staden dömts att betala upphandlingsböter på 2,5 miljoner kronor för de lagbrott som Konkurrenskommissionen tidigare uppmärksammat. Domstolen konstaterar i sin dom att staden själv har försatt sig i den aktuella situationen samt att det varit fråga om upprepade lagöverträdelser.

– Det är anmärkningsvärt att staden inte har en bättre ordning på sina upphandlingar. Detta särskilt när det gäller ett så pass viktigt område som skolskjuts och färdtjänst, där enskilda har kommit att drabbats av det kaos som staden orsakat – säger Pär Cronhult chefsjurist vid Den Nya Välfärden, som även har drivit som ombud de ursprungliga upphandlingsmålen i domstol.

– Det är intressant att staden gick ut i en första upphandling och slog sig för bröstet för att man ville värna ”schysta anställnings­villkor” för förarna m.m.. Detta hade den sittande majoriteten länge sagt sig vilja ha, och även kritiserat tidigare majoritet på denna punkt. När de nya anbuden sedan kom in visade det sig att de var dyrare än det tidigare avtalet. Istället för att acceptera anbuden, med de ”schysta arbetsvillkoren”, avbröt då staden upphandlingen och menade att det blev för dyrt.

-Det är förvånande att staden inte förstod att höjda krav även leder till höjda kostnader. Skattebetalarna får nu betala upphandlings­böter på 2,5 miljoner kronor för stadens bristande upphandlings­kompetens, avslutar Pär Cronhult.

Konkurrenskommissionens utredning kan läsas här.

Förvaltningsrätten i Stockholms dom där domstolen konstaterar lagbrott kan läsas här.

Förvaltningsrätten i Stockholms dom där upphandlingsböter utdöms på talan av Konkurrensverket kan läsas här.