Tag Arkiv: Statens Fastighetsverk

Fastighetsverket följer fortfarande inte lagen

Statens Fastighetsverk har vid upphandling av byggentreprenad brutit mot ett flertal av principerna för offentlig upphandling. Verket får nu i en utredning förnyad kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid …

Fastighetsverket dåliga på upphandling

Statens Fastighetsverk har på nytt brutit mot de krav på affärsmässighet och opartiskhet som gäller enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare …

Rosenbad-upphandling bryter mot lagen

Statens   Fastighetsverk bröt mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling av   fastighetsservice för bl.a. Regerings­kan­sliets byggnader i kvarteret   Rosenbad. Trots att verket inte hade angivit några kriterier …

Statens Fastighetsverk förlorade i Kammarrätten

Statens   Fastighetsverk har brutit mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling   av fastighetsservice för regeringskansliets byggnader i kvarteret Rosenbad.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, …

Juridiskt dubbelfel av Statens fastighetsverk

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Statens Fastighetsverk. Expertgruppen kritiserar en urvalsupphandling av bland annat klottersanering som verket genomförde i februari 2006. …