Statens Fastighetsverk förlorade i Kammarrätten

Statens   Fastighetsverk har brutit mot lagen om offentlig upphandling vid upphandling   av fastighetsservice för regeringskansliets byggnader i kvarteret Rosenbad.   Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden,   konstaterade i en utredning den 21 november att myndigheten begått   lagbrott. Kammarrätten i Stockholm har nu gjort samma bedömning i   en dom som meddelades den 29 november. Statens Fastighetsverk har även   tidigare (juni 2006) dömts för liknande överträdelse av lagen om offentlig   upphandling och anmäls nu till Konkurrensverket.
 

– Det   finns påtagliga skäl till att hindra myndigheten från fortsatta lagbrott.   Eftersom verket uppenbarligen inte förefaller vilja ta till sig av tidigare   domstolsutslag kommer jag att anmäla Fastighetsverket till Konkurrensverket   enligt lagen om otillbörligt beteende (LIU), säger Pär Cronhult, chefsjurist   vid Den Nya Välfärden och föredragande i Konkurrenskommissionen.Lagen om otillbörligt beteende kan komma ifråga när en enhet i upphandling   tillämpar ett beteende som är otillbörligt på grund av att ett företag   diskrimineras eller enheten på annat sätt snedvrider förutsättningarna för   konkurrens vid upphandlingen. Marknadsdomstolen kan på talan av   Konkurrensverket förbjuda fortsatta lagbrott genom vite.

– Det är anmärkningsvärt att Fastighetsverkets ledning inte tagit till sig av   tidigare domstolsutslag och sett till att åtminstone vidareutbilda sin   personal i offentlig upphandling, avslutar Pär Cronhult.

 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-017 SFV 2