Fastighetsverket dåliga på upphandling

Statens Fastighetsverk har på nytt brutit mot de krav på affärsmässighet och opartiskhet som gäller enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare kritiserat verket för handläggningen av offentlig upphandling. Nu riktar kommissionen återigen kritik mot Fastighetsverket för att felaktigt ha genomfört en upphandling av konsulttjänster för 40 miljoner kronor.

– Fastighetsverket har oriktigt uteslutit leverantörer som inbjudits till anbudsgivning. Utslagsgivande för tilldelning har varit att den anlitade konsulten utfört arbete för verket i andra projekt med bra resultat. Tilldelningen har därför skett på godtyckliga grunder samt medfört diskriminerande verkan för konkurrerande leverantörer som inte tidigare haft Fastighetsverket som kund, påpekar expertgruppen.

– Fastighetsverket har upprepade gånger brutit mot lagen om offentlig upphandling. Det är uppenbart att verksledningen måste tydliggöra regelverket internt för hur en offentlig upphandling skall gå till, säger Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-017 SFV