Tag Arkiv: Malungshem

Malung-Sälens kommun i olaglig hotellaffär

Malung-Sälens kommun har tidigare kritiserats för att genom sitt helägda bolag Malungshem ha gett miljonbelopp i hyressubventioner till Västerdala Turism AB, som drivit Sankt Olof Hotell. Tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar nu Malungshem för att dessutom ha brutit mot EU-regler. Uppdraget att driva hotellet är enligt EU-rätten en så kallad tjänstekoncession, och borde därför ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande.

Om olagligt stöd i Dagens Industri

Dagens industri har uppmärksammat exempel på olagligt statsstöd. Den Nya Välfärdens Företagarombudsman nämns flera gånger i artikeln, bland annat i samband med Malung-Sälens kommun och Ulricehamn. Tidningen påpekar att det …

Kammarrätten ger Malungshem bakläxa igen

Kammarrätten i Sundsvall har underkänt Malungshems sekretessbeläggande av det nya hyresavtalet för Hotell S:t Olof. Domstolen anser att hyresavtalet är ett standardavtal med uppgifter av harmlös natur som uppenbarligen inte skyddas av sekretess.

Malung-Sälens kommun sekretessbelade rekordförlust på hotell

Med skattebetalarnas pengar som insats tecknade Malung-Sälens kommun ett ofördelaktigt hyresavtal för driften av Sankt Olof hotell. Hyresgästen som drivit hotellet har fått subventioner på cirka 20 miljoner kronor av det kommunala bolaget Malungshem och kommunen har i det längsta sekretessbelagt avtalen.

Malungshem måste göra ny prövning

Med hänvisning till sekretesslagen har det kommunala fastighetsbolaget Malungshem AB vägrat lämna ut uppgifter om hyran på Sankt Olof Hotell. Kammarrätten i Sundsvall upphäver nu Malungshem AB:s beslut och kräver att sekretessprövningen görs om.

JO kritiserar kommunalt bolag

JO riktar allvarlig kritik mot det kommunala bolaget Malungshem AB för att ha agerat i strid med tryckfrihetsförordningen. Bolaget avslog en begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet överklagades av företagarombudsmannen till Malungshem som i strid med regelverket inte skickade överklagan vidare till kammarrätten. Först efter sju månader och en påminnelse skickade bolaget överklagan vidare.