Kammarrätten ger Malungshem bakläxa igen

Kammarrätten i Sundsvall har underkänt Malungshems sekretessbeläggande av det nya hyresavtalet för Hotell S:t Olof. Domstolen anser att hyresavtalet är ett standardavtal med uppgifter av harmlös natur som uppenbarligen inte skyddas av sekretess.

Malungshem har i åratal subventionerat hyresgästen på Hotell S:t Olof. Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden uppskattar subventionerna till totalt 20 miljoner kronor de senaste fem åren. Sedan årsskiftet har en ny hyresgäst drivit hotellet med ett nytt hyresavtal, vilket Malungshem återigen vägrat lämna ut.  

 Kommunen vill till varje pris undanhålla allmänheten hur stora subventioner de ger till hotellhyresgästen. Men skattebetalarna i Malung-Sälens kommun har rätt att veta hur stora belopp det handlar om, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. 

 Det är viktigt att kommunalt subventionerad verksamhet kommer fram i ljuset. Både tidigare och nuvarande hyresgäster har fått omfattande subventioner, vilket utgör olagligt stöd som hyresgästerna enligt lag kan bli tvingade att återbetala, avslutar Micha Velasco.

Läs domen här.

…………………………………………………………………………………………
För mer information
Micha Velasco
Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden
Tfn: 08-545 038 13
Mob: 0701- 072 444
mv@dnv.se