Malung-Sälens kommun sekretessbelade rekordförlust på hotell

Med skattebetalarnas pengar som insats tecknade Malung-Sälens kommun ett ofördelaktigt hyresavtal för driften av Sankt Olof hotell. Hyresgästen som drivit hotellet har fått subventioner på cirka 20 miljoner kronor av det kommunala bolaget Malungshem och kommunen har i det längsta sekretessbelagt avtalen.

Kommunägda Malungshem AB har sedan flera år tillbaka hyrt ut Sankt Olof Hotell som konkurrerat med privata alternativ i kommunen Malung-Sälen. Kommunen byggde hotellet för uppskattningsvis 40 miljoner kronor 2007. Hyresgästen Västerdala Turism AB har sedan 2008 hyrt lokalerna, som levererades nyckelfärdiga till ett kraftigt subventionerat pris. Efter sex år fick Företagarombudsmannen ut avtalen via domstol och kan nu avslöja det olagliga stödet.

– Hyran som Västerdala Turism betalat har inte på långa vägar betalat Malungshems räntekostnader, avskrivningar och övriga utgifter för hotellet. Detta har kommunen känt till men mörkat, ända tills ett domstolsbeslut tvingade dem att krypa till korset, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Det ursprungliga hyresavtalet angav en snitthyra på 2,4 miljoner kronor per år de fem första åren. Detta avtal förhandlades om år 2009 och det nya avtalet baserades på omsättningen, dock hyresfritt upp till som mest sju miljoner kronor för 2009. El, vatten och så gott som allt underhåll stod Malungshem för vilket kan uppskattas till ytterligare en halv miljon kronor per år.

– Jag uppskattar att kommunen har förlorat cirka 4 miljoner kronor per år på att hyra ut hotellet till underpris. Det finns ingen rimlig möjlighet för Malungshem att få igen sina kostnader för projektet. Skattebetalarna kunde ha fått viktig samhällsservice för pengarna och de övriga hotellen hade fått konkurrera på rättvisa villkor , avslutar Micha Velasco

Läs utredningen FO 2007-016 här.