Malungshem måste göra ny prövning

Med hänvisning till sekretesslagen har det kommunala fastighetsbolaget Malungshem AB vägrat lämna ut uppgifter om hyran på Sankt Olof Hotell. Kammarrätten i Sundsvall upphäver nu Malungshem AB:s beslut och kräver att sekretessprövningen görs om.

Malungshem AB har sedan flera år tillbaka hyrt ut Sankt Olof Hotell som konkurrerat med privata alternativ i Malung-Sälens kommun. Kommunen har nekat till snedvriden konkurrens men vägrar samtidigt lämna ut handlingar som möjligtvis skulle kunna rentvå dem från anklagelser om att ha gynnat sina hyresgäster med låga hyror.

– Malung-Sälens kommun har en skyldighet att lämna ut offentliga handlingar enligt lag. Malungshem har försökt hävda att hyresavtalen inte behöver lämnas ut men Kammarrätten ansåg att prövningen måste göras om, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– De handlingar som jag begärde från Malungshem är över fem år gamla och ska därför lämnas ut enligt min mening. Jag har i åratal försökt få kommunen att lämna ut allmänna handlingar men de försöker hela tiden hitta nya sätt att slippa granskning, avslutar Micha Velasco