JO kritiserar kommunalt bolag

JO riktar allvarlig kritik mot det kommunala bolaget Malungshem AB för att ha agerat i strid med tryckfrihetsförordningen. Bolaget avslog en begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet överklagades av företagarombudsmannen till Malungshem som i strid med regelverket inte skickade överklagan vidare till kammarrätten. Först efter sju månader och en påminnelse skickade bolaget överklagan vidare.

– I vår rapport ”Kommunala bolag – laglöst land” konstaterade vi att kommunala bolag saknar relevant kunskap och rutiner när det gäller hanteringen av allmänna handlingar, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Att kommunala bolag så ofta brister i sin hantering av allmänna handlingar blir i slutändan en demokratifråga eftersom medborgarnas insyn minskar, säger Micha Velasco.