Tag Arkiv: Vellinge

Vellinge kommun köper tjänster för mångmiljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Höllviken fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Skanör fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Vellinge fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Utredning avseende underprisförsäljning av Spa-tomt i Vellinge kommun

Fastigheten Vellinge Höllviken 19:54 är belägen i centrala Höllviken. Fastigheten omfattar 1 250 kvadratmeter och är obebyggd. Vellinge kommun (Kommunen) har beslutat att försälja fastigheten med bygglov till ett företag …

Kommunen sponsrar hotell

Vellinge kommun vill sälja en fastighet i Nyckelhålsparken för 2,2 miljoner kronor. En extern värdering visar att tomten troligtvis är värd 8,5 miljoner kronor.  Kammarrätten har fastslagit att starka skäl …