Vellinge kommun köper tjänster för mångmiljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år.
Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Serkon ägdes av kommunen fram till 2008 då det såldes till en privatperson. I nära anslutning till privatiseringen tecknade kommunen ett tioårigt ramavtal med bolaget om köp av tjänster.
Av kommissionens utredning framgår att avtalet ingicks direkt med bolaget utan att föregås av en annonserad upphandling där olika leverantörer gavs möjlighet att tävla om kommunens mångmiljonkontrakt.

Vidare gäller enligt upphandlingslagen att ramavtal ska normalt inte löpa mer än fyra år såvida det inte finns ”synnerliga skäl”. Några sådana skäl har inte angetts.

– Kontraktstilldelningen till Serkon har föregåtts av ett konstlat upplägg där starka skäl talar för att parterna ville kringgå upphandlingsreglerna. Kommunens agerande medförde att konkurrensen mellan leverantörerna sattes helt ur spel. Av detta kan följa dålig kvalitet och höga priser på tjänsterna till nackdel för skattebetalarna framhåller Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Här bör också uppmärksammas att konkurrensen på den aktuella tjänstemarknaden har snedvridits genom kommunens agerande. Det följer av att Serkon även vänder sig till andra kunder än kommunen och har fått en fördel framför konkurrenterna säger Per-Arne Sundbom.

Läs utredningen KKO 13-019 här.