Kommunen sponsrar hotell

Vellinge kommun vill sälja en fastighet i Nyckelhålsparken för 2,2 miljoner kronor. En extern värdering visar att tomten troligtvis är värd 8,5 miljoner kronor.  Kammarrätten har fastslagit att starka skäl talar för att det överklagade beslutet är olagligt och förbjuder kommunen att tillsvidare genomföra försäljningen.

– Vellinge kommun verkar ha satt i system att sälja för 500 kr per kvadratmeter vilket inte speglar marknadsvärdet.  Kommunen har tydligt visat att marknadsvärdet inte är en styrande faktor vid försäljningar, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Försäljningen är olaglig och riskerar att snedvrida konkurrensen. Förhoppningsvis tar kommunen intryck av Kammarrättens beslut och vår utredning och bjuder ut tomten till försäljning på lagligt sätt, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2008-11