Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Höllviken fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd till enskilda näringsidkare.

– Kommunen tycks helt ha negligerat möjligheterna till anbudsförfarande. De har gjort formellt felaktiga försäljningar i mångmiljonklassen, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– När en myndighet inte följer lagar och regler får det till följd att det allmännas förtroende för rättsstaten skadas. Såhär får det inte gå till, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen om Höllviken fastighet här: FO 2009-018 Vellinge 3