Växjö kommun köper marknadsföringstjänster för miljonbelopp utan upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Växjö kommun för att köpa marknadsföringstjänster utan upphandling i strid med upphandlingslagen.

Växjö kommun beslöt under 2009 att avveckla den egna turist­byråverksamheten. Istället överläts uppgiften åt ett i huvudsak privatägt bolag. Bolaget har under en period av två år, utan upphandling erhållit cirka en halv miljon kronor i månaden av kommunen i ersättning för tjänsterna. Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som granskar snedvridning av konkurrens. Hon kritiserar kommunen för att ha brutit mot upphandlingslagen.

–  Inköp av tjänster för så höga belopp måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, vilket kommunen inte gjort. Det finns inte några undantag i lagen som kommunen kan åberopa för att slippa skyldigheten att upphandla.

Hon kritiserar även att kommunen sedan 2009 inte har utlyst någon offentlig upphandling av tjänsterna, trots att avtalsförhållandet med bolaget förnyats löpande.

–  Kommunen har haft gott om tid på sig för att genomföra sådan upphandling som lagen kräver. Att återkommande upprepa  lagöverträdelsen att inte upphandla är allvarligt säger Inger Ridderstrand-Linderoth

Läs hela utredningen KKO 14-005 här.