Ingen insyn – 89 procent av kommunerna bryter mot lagen

Sedan den 1 januari 2013 ska alla kommuner årligen pröva om deras bolag följer kommunallagen.
Men enligt en granskning av tankesmedjan Den Nya Välfärden struntade uppemot 89 procent av kommunerna i att fatta ett sådant beslut som lagen kräver förra året.

Av de 57 kommuner som granskades hade 51 stycken inte fattat ett sådant beslut som lagen kräver. Rapportens författare Viktor Robertson anser att utfallet är bedrövligt:

– Ändringen i kommunallagen syftar till att öka den demokratiska kontrollen över de kommunala bolagen, som inte sällan drivs som vinstdrivande bolag i konkurrens med privata näringsidkare.
Verksamheten i kommunala bolag går inte att överklaga i domstol, eftersom det enbart är demokratiskt fattade beslut som går att pröva rättsligt.

Vilka verksamheter som kommunala bolag får och inte får ägna sig åt, den så kallade kommunala kompetensen, regleras i kommunallagen.
Lagändringen syftade till att komma åt de kommunala bolag som drivit verksamheten som en skyddad verkstad, i strid med den kommunala kompetensen.  Men Viktor Robertson påpekar att lagen uppenbarligen inte haft avsedd effekt.

– Anledningen till att kommuner bryter mot kommunallagen är troligtvis att det saknas kännbara straff. Hade påföljder såsom böter införts hade lagefterlevnaden antagligen ökat markant.  Att kommunala bolag kan fortsätta att verka utan insyn skadar både demokratin och konkurrensförutsättningarna för det privata näringslivet.
Man kan fråga sig varför kommuner undgår straff medan medborgare och företagare inte gör det.

I rapporten ingår kommuner från samtliga Sveriges län.
Kommunstyrelsens partitillhörighet verkar inte spela någon roll för lagefterlevnaden.

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information:
Viktor Robertson,
Tfn: 08-545 038 16
Mob: 0706-575204
viktor.robertson@dnv.se