Taxiavgift på Arlanda olaglig

Statliga Swedavia tvingar taxiföretag att betala orimliga belopp för att med namnskylt hämta kunder på Arlanda. Enligt Marknadsdomstolens dom idag är Swedavias avgifter i detta avseende oskäliga. Nu beordrar domstolen att skylthämtningsavgifterna tas bort. Annars tvingas Swedavia betala ett vite på två miljoner kronor.

– Swedavia påtvingar taxiföretagen en avgift för något som tidigare varit avgiftsfritt och som inte motsvaras av någon motprestation från Swedavia. Kortfattat tvingas taxiföretagen sedan i våras att betala 25 kronor extra för nöjet att hålla upp en namnskylt för kunder som beställt hämtning på Arlanda. Detta kan man kräva bara för att man har en dominerande ställning på Arlanda, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Konkurrenskommissionen, som tidigare har utrett ärendet och tillsammans med en advokat biträtt det klagande taxiföretaget. Nu har det konstaterats att detta strider mot lag.

– Swedavia har ensamrätt att driva Arlanda flygplats och utnyttjar sin dominerande ställning till att ta hutlöst betalt för arbete som utförs av taxiföretagen själva. Dessa har inte haft något annat val än att betala. Det är bra att Marknadsdomstolen nu visat att detta inte är acceptabelt, säger Pär Cronhult. Vad som möjligen är förvånande är att Konkurrensverket, som normalt bör ingripa i dylika fall har valt att inte göra någonting. Hela kostnaden för att processa i Marknadsdomstolen har således legat på ett litet enskilt taxiföretag.

Läs domen här.