Nynäshamns kommun bryter mot lagen

Nynäshamns kommun har givit ett kontrakt om mottagning av ensamkommande flyktingbarn direkt till ett bolag som de visserligen själva är delägare i, men som också konkurrerar på den allmänna marknaden. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling och kommunens handlande kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden.

– Nynäshamns kommun är skyldig att iaktta regelverket i lagen om offentlig upphandling – LOU. Det bolag som kommunen har köpt tjänsterna från samägs av 25 kommuner. I och med att bolaget är instruerat att konkurrera på den allmänna marknaden och i en icke marginell omfattning också säljer tjänster till andra än sina ägare, så snedvrids konkurrensen på ett otillåtet sätt, påpekar expertgruppen. Även två domstolar, både förvaltningsrätt och kammarrätt, har nu kommit fram till att det handlar om en otillåten direkttilldelning, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Den här typen av otillåten direkttilldelning bryter inte bara mot lag, den riskerar också att undergräva förtroendet för kommunen som upphandlare, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-028 Nynäshamn Vårljus