Solna stad bemannar olagligt

Solna stad har köpt bemanningstjänster i strid med upphandlingslagen. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Staden riskerar nu att få betala en upphandlingsskadeavgift och skadestånd.

Solna stad har upphandlade ramavtal med tre leverantörer av bemanningstjänster, bland annat till socialtjänsten. I ramavtalen finns en avropsrutin som bestämmer i vilken rangordning leverantörerna ska tillfrågas om att leverera personal till kommunen. Men upprepade gånger har staden struntat i avropsrutinen och istället hyrt personal från ett annat företag.

Per Eklund är ledamot i Konkurrenskommissionen. Han framhåller att staden härigenom brutit mot upphandlingslagens principer om likabehandling och öppenhet.

– Solna stad har på detta sätt köpt bemanningstjänster för åtminstone 2,1 miljoner. Så stora summor måste upphandlas enligt lag. Det är anmärkningsvärt att staden vid upprepade tillfällen väljer att bryta mot upphandlingslagen istället för att använda de ramavtal som redan finns på plats.

Eftersom förfarandet strider mot upphandlingslagen så riskerar staden att få betala skadestånd på grund av avtalsbrott till den eller de leverantörer som på detta sätt har gått miste om uppdrag som de rätteligen skulle ha fått.
Om Konkurrensverket väljer att ta saken till domstol kan kommunen även dömas att betala ut en upphandlingsskadeavgift på uppskattningsvis omkring 150 000 kronor.

Konkurrenskommissionen har tidigare utrett och kritiserat Solna stads olagliga direktupphandlingar gällande renhållningstjänster och skolmat.

– Solna stad behöver uppenbarligen se över sina rutiner för offentlig upphandling, avslutar Per Eklund.

Läs utredningen KKO 13-028 här.