Månadens företagarkrav: Avskaffa andra sjuklöneveckan!

Bäste Fredrik Reinfeldt,

Stiftelsen Den Nya Välfärden stöds årligen av uppemot 20 000 svenska småföretagare. Vi talar med tusentals företagare i veckan. Med detta vill jag säga att vi vet hur företagarna tänker och känner (vilket Du nog också gör).

Just nu är frågan om företagens sjuklöneansvar hetare än någonsin. I åtskilliga år har Sveriges företagare, särskilt småföretagarna, krävt att slippa betala de anställdas lön vid sjukfrånvaro. Helst vill företagarna slippa båda sjuklöneveckorna. Att i varje fall en vecka tas bort anser företagarna helt nödvändigt.

Under förra året tog tjatet skruv. Fler och fler partier insåg kravets rimlighet. Nu vill alla partier utom ett ta bort åtminstone en sjuklönevecka, i varje fall för de minsta bolagen. Det enda parti som vägrar är Ditt, Moderaterna.

Moderaterna är största parti bland Sveriges småföretagare. När vi berättar för dessa företagare hur Moderaterna ställer sig tar de sig för pannan. De kan inte fatta hur ett parti, som av tradition sagt sig värna om företagsamheten, gör motstånd mot en så självklart rättvis och nyttig reform som att ta bort åtminstone den ena sjuklöneveckan.

Fredrik Reinfeldt, sluta agera stoppkloss i den här frågan. Det är inte värdigt Moderaterna. Gå med på åtminstone en veckas sänkning så slåss vi om resten sedan.

Vänliga hälsningar

Patrik Engellau
Ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer om Den Nya Välfärdens Företagarkrav här.