Helsingborgs kommun bryter mot kommunallagen

Helsingborgs kommun äger indirekt bolaget InPort, som säljer IT-tjänster till hamnbolag. Men ägandet av bolaget strider mot kommunallagen och riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta framgår i en utredning från Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

Helsingborgs kommun äger hamnbolaget som köpte aktiemajoriteten i Karlstadbaserade IT-bolaget InPort år 2010. InPort levererar bland annat logistikhantering till Helsingborgs hamn, men hämtar merparten av sin omsättning från bolag i resten av Sverige och utlandet.

Viktor Robertson är jurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Han menar att kommunen bryter mot kommunallagens krav på lokal anknytning:

– Enligt Kommunallagens lokaliseringsprincip får kommunen eller dess bolag generellt sett inte ägna sig åt verksamhet som saknar koppling till kommunens område eller kommunmedlemmarnas intressen. Eftersom merparten av InPorts omsättning utgörs av försäljning av varor och tjänster till andra aktörer än Helsingborgs Hamn har den övervägande delen av InPorts verksamhet ingen koppling till kommunen. Kommunen förtjänar därför kritik för sitt ägande av InPort och vi får hoppas att ett slutligt beslut snart tas om att sälja av bolaget, säger Viktor Robertson.

Helsingborgs kommun har tidigare kritiserats av Den Nya Välfärden för att även bryta mot upphandlingslagen då hamnen köpt tjänster för miljonbelopp av InPort utan upphandling i konkurrens.

Utredningen FO 2013-14 går att läsa här.