Ny rapport från Den Nya Välfärden: Ansvarsvakuum vid automatiska beslut

Den Nya Välfärden har tagit fram en rapport som behandlar ansvarsfrågor vid statligt och kommunalt automatiskt beslutsfattande.

Genom 2017 års förvaltningslag infördes en allmän rätt för statliga förvaltningsmyndigheter att fatta automatiska beslut. Med detta menas att beslut fattas av en dator. Huruvida kommuner har samma rätt att fatta automatiska beslut är oklart.

När en tjänsteman fattar ett beslut omfattas denna av ansvar för tjänstefel, men om det är en dator som fattat beslutet kan inget ansvar utkrävas för felaktiga beslut.

Den Nya Välfärden föreslår därför att en ny bestämmelse införs som stadgar att automatiska beslut ska anses fattade av myndighetschefen.

Rapporten finns att läsa här: Ansvarsvakuum vid automatiska beslut.