Företagarkravet: Vi kräver kortare betalningstider!

Ibrahim Baylan,

Små företag tvingas agera banker åt stora företag. Det är inte ovanligt att små företag får vänta på betalning i 60 eller 90 dagar. Små företag får därmed svårigheter med att betala sina underleverantörer. Långa betalningstider påverkar likviditeten och lönsamheten negativt. De ökar även företagens administrativa börda. Många små företag anger att snabbare betalningar skulle möjliggöra nyanställningar. Att komma till rätta med de långa betalningstiderna skulle förbättra företagsklimatet.

Enligt European Payment Report har 84 procent av företagen ombetts acceptera längre betalningstider än vad de känt sig bekväma med. Det vanligaste är att stora företag ber mindre företag om längre betalningstid. Och eftersom stora företag har ett förhandlingsövertag så vågar inte småföretagen protestera. Många företagare vågar inte ens debitera dröjsmålsränta eftersom de inte vill stöta sig med storföretagen.

Bolagsverket och Tillväxtverket lät utreda hur betalningstiderna påverkar små företag. Utredningen visar att om den genomsnittliga betalningstiden minskade från 33 till 32 dagar så skulle det medföra en likviditetsförskjutning på 5,2 miljarder kronor från stora företag till små.

Näringsdepartementet har tagit fram ett förslag för att få till stånd en självreglering inom näringslivet. Företag med minst 500 anställda ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. Förslaget är inte perfekt utformat, men stärker ändå förhoppningen om att näringslivet på egen hand kan lösa problemet och att de stora företagen kan ta sitt samhällsansvar.

Den Nya Välfärden stöds av företagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker.
Det är inte hållbart att småföretag tvingas agera banker och långivare bara för att de är mindre. Vi uppmanar dig därför att fortsätta arbetet med att få stora företag och offentlig sektor att korta betalningstiderna. Genomför kravet på rapportering av betalningstider, följ upp och inför tvingande lagstiftning ifall en förbättring inte sker.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

Här kan du läsa mer om Företagarkravet