Säters kommun har beslutat köpa fastighetsförvaltningstjänster i strid mot lag

Säters kommun kritiseras i en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att köpa fastighetsförvaltningstjänster på ett sätt som strider mot upphandlingslagen.

Säters kommun har beslutat att utan föregående upphandling köpa fastighetsförvaltningstjänster direkt från sitt eget kommunala fastighetsbolag, Säterbostäder AB, för åtminstone 1,5 miljoner kronor. Detta strider mot upphandlingslagen.

Kommunen har uppgivit att man ansett sig haft stöd av att det så kallade ”in-house-undantaget” var tillämpligt och att upphandling därför inte behövdes.

Så är emellertid inte fallet. Visserligen äger kommun Säterbostäder, men bolaget bedriver en stor extern verksamhet. ”In-house-undantaget” från kravet på annonserad upphandling kan därför inte tillämpas, enligt utredningen.

– Kommunens agerande strider därför mot upphandlingslagen och snedvrider konkurrensen på den lokala marknaden för fastighetstjänster. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredning PM 2 KKO 16-001 här.