Stockholms läns landsting bröt mot lagen vid förlängning av vårdavtal

Stockholms läns landsting kritiseras i en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen för att ha förlängt flera vårdavtal trots att lagliga förlängningsmöjligheter inte längre föreligger.

År 2008 tecknade Stockholms läns landsting flera vårdavtal om medicinska tjänster för tiden 2009-2012, med möjlighet till förlängning till och med 2015. När avtalen löpte ut var landstinget skyldigt att genomföra ny upphandling och tillfråga även andra vårdföretag.

Trots att det saknades möjlighet att ytterligare förlänga avtalen har landstinget gjort precis detta. Kontraktsvärdet uppgår till mer än halv miljard kronor.

– Landstinget har länge vetat när avtalen skulle löpa ut och har därmed haft flera år på sig att förbereda en ny upphandling, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Genom att kringgå sin skyldighet att upphandla vårdtjänsterna har landstinget brutit mot upphandlingslagen. Landstinget har nyligen dömts att betala 10 miljoner kronor i böter (upphandlings­skadeavgift) i ett liknande ärende.

– Med tanke på att det framstår som om landstinget har satt detta olagliga förfarande i system finns det skäl att riktiga allvarlig kritik mot myndigheten, avslutar Lennart Palm.

Läs utredning KKO 16-004 här