Konkurrenskommissionen: Region Uppsala direktupphandlade för 187 miljoner kronor

Region Uppsala beslutade i augusti 2017 att förlänga ett avtal med ett privat företag, trots att varken lagen eller avtalet tillåter en förlängning. Avtalet omfattar ambulanshelikopterverksamhet under fem år, till ett sammanlagt värde av minst 187 miljoner kronor.

Regionen är en del av kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) som har fått i uppdrag att driva helikopter-ambulansverksamhet för ett antal landsting, däribland Region Uppsala. Den upphandling av helikoptrar som kommunalförbundet planerat har dock dragit ut på tiden, vilket medför att starten av verksamheten har skjutits upp.

– Region Uppsala sitter med i kommunalförbundets direktion och har varit en bidragande orsak till att SLA:s upphandling försenats, säger Lennart Palm ledamot i Konkurrenskommissionen. Regionen har dessutom varit medveten om omständigheterna under en lång tid och hade därmed haft tid att göra en egen upphandling.

För att kunna förlänga ett avtal på grund av att man inte hinner genomföra en ny upphandling kräver lagen att brådskan inte är orsakad av den upphandlande myndigheten. En direktupphandling på grund av synnerlig brådska får dessutom bara avse den tid det tar att göra en ny upphandling.

– Mot bakgrund av att Regionen förlängt avtalet med fem år är det tydligt att förlängningen strider mot upphandlingslagstiftningen. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Region Uppsala som behöver se över sina rutiner, avslutar Lennart Palm.

Utredningen kan läsas här

Region Uppsalas yttrande kan läsas här