Konkurrenskommissionen: Säffle kommuns ”partnerskap” vid simhallsbygget strider mot lagen

Säffle kommun tecknade i december 2017 ett avtal med ett stort privat byggföretag avseende bygget av ett nytt badhus för minst 216 miljoner kronor.

Kommunen hade under 2016 genomfört en annonserad öppen upphandling med villkor för utredningen och projekteringen av simhallsbygget, vilken det privata byggföretaget vann den 1 juni 2016. Därefter förde kommunen förhandlingar med företaget om villkor för själva uppförandet av simhallen, varav det privata byggföretaget i december 2017 direkttilldelades byggentreprenaden. Någon upphandling av entreprenadarbetena genomfördes sålunda aldrig.

– Säffle kommun har valt att kalla avtalet för ett ”strategiskt part­nerskap”, men det medför inte något undantag från att bygg­entre­pre­naden ändå behöver upphandlas separat, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Kon­kurrenskommissionen.  EU-domstolen har tidigare underkänt lik­nande upplägg såsom olagliga, eftersom de strider mot de grund­läggande kraven på likabehandling och öppenhet.

Bland annat har EU-domstolen fastställt att en upphandlande myndighet inte får ge ett byggentreprenadkontrakt till ett företag bara för att företaget vunnit upphandling om projektering av bygget. Detta beror på att andra intresserade företag ska kunna vara med och tävla om att få byggentreprenadkontraktet.

– Avtalet som nu har tecknats är både olagligt och riskerar att göra simhallen onödigt dyr. Det finns därför anled­ning att rikta allvarlig kritik mot kommunen, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Utredningen kan läsas här.

Fotnot: Säffle kommun har efter ärendets avgörande inkommit med yttrande, vilket kan läsas här.