Karlshamns kommuns bostadsbolag hämnas på företagare

Efter det att företaget Golvteknik AB anmält oegentligheter mellan det egna företaget och det kommunala bostadsföretaget Kabo anlitas de inte längre och missgynnas i upphandlingar. Nu har företaget tvingats att säga upp ett flertal anställda. Affärsmässigheten i kommunala bolag får aldrig påverkas av personliga intressen eller ovidkommande hänsyn, menar Företagarombudsmannen som granskat fallet.

I januari 2001 uppmärksammade ledningen för företaget Golvteknik att en byggservicechef hos företaget skickat minst två falska fakturor till det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder (Kabo). Golvteknik anade att även chefer från Kabo var inblandade. Golvtekniks informerade därför Kabos vd samt gjorde polisanmälan. Anställningen av byggservicechefen på Golvteknik avvecklades och företaget vidtog alla nödvändiga mått för att saken skulle kunna utredas och utageras.

Kabos inblandning kom att uppmärksammas i en mängd artiklar i lokalmedia. Sedermera dömdes den före detta byggservicechefen från Golvteknik samt en områdeschef från Kabo för bedrägeri.

Direkt efter att oegentligheterna avslöjades slutade kommunen att anlita företaget. När Golvteknik senare vann en upphandling hos Kabo, kom i praktiken andra företag att istället anlitas. I en annan upphandling vann ett annat företag, trots att Golvteknik stod för det fördelaktigaste budet.

Golvteknik har hittills fått säga upp sex av tidigare elva anställda eftersom de inte längre får några jobb hos Kabo och missgynnas vid upphandlingar.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Golvtekniks ledning har agerat med kurage när den informerade Kabos vd om misstänkta oegentligheter mellan de båda bolagen. Detta har Kabos vd besvarat med att sluta anlita Golvteknik, genom att de berörda inköpscheferna förbjudits göra affärer med Golvteknik. Med hänsyn till att Kabo var Golvtekniks i särklass största kund och att ingen annan på Kabo ersatte chefernas delegation att handla med Golvteknik framstår Kabos agerande som en vedergällning mot Golvteknik, säger Företagarombudsmannen.

– I ljuset av Kabos inkorrekta upphandlingar, där Golvteknik vid dessa tillfällen blivit förfördelat, samt det årskontrakt år 2001 som Kabo brutit, är det uppenbart att Kabo missgynnat Golvteknik på grund av individuella uppfattningar, säger Företagarombudsmannen. Kabos handlande styrs av prestige, vilket är helt oacceptabelt av ett kommunalt bolag.

– Det är mycket illa när en kommun eller dess bolag ger sig på en enskild företagare. I detta fall har det resulterat i att företaget ifråga tvingat säga upp ett flertal anställda och nu står utan kunder. Affärsmässigheten i kommunala bolag får aldrig påverkas av personliga intressen eller ovidkommande hänsyn, avslutar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: PM 2002-018