Högsta förvaltningsdomstolen: Kommunen är skyldig att återskapa mejlen till Norra Skånes tidningar

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat journalisten Berit Önells begäran att få se den raderade mejlkorrespondens som ledde fram till att hon var tvungen att lämna sitt arbete som journalist på tidningen Norra Skåne. Högsta förvaltningsdomstolen nekade Berit Önell att få ta del av handlingarna som säkerhetskopior men slog samtidigt fast att kommunen är skyldig att själv återskapa mejlen så att de kan lämnas ut.

Innan Berit Önell var tvungen att lämna sitt arbete var hon verksam som journalist på tidningen Norra Skåne, där hon bland annat hade granskat Hässleholms kommunalpolitiker i flera avslöjande reportage. Hennes granskning orsakade irritation hos politikerna, vilka kontaktade tidningsledningen bland annat genom mejl.

För att utreda hur ärendet hade gått till begärde Berit Önell ut mejlkorrespondensen mellan kommunalpolitikerna och tidningsledningen, men nekades då korrespondensen var raderad. Eftersom att allt har säkerhetskopierats är det rent tekniskt möjligt att lämna ut kommunikationen mellan politikerna och tidningsledningen, men Högsta förvaltningsdomstolen gick på kommunens linje och menade att säkerhetskopior inte kan anses vara allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

Dock konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att kommunen är principiellt skyldig enligt grundlagen att återskapa de raderade mejlen så att de därefter kan lämnas ut i enlighet med Berit Önells begäran.

Juristen Viktor Robertson som varit ombud för Berit Önell i processen i Högsta förvaltningsdomstolen är positiv till domen.

– Beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen är glädjande inte bara för Berit Önell utan för öppenheten i Sverige. Nu är det tydligt klarlagt att en myndighet inte kan radera digitala dokument som mejl och spara dem som säkerhetskopior för att dölja känsligt material. Genom domstolens dom blir det nu tydligt att myndigheten i dessa fall har en grundlagsstadgad skyldighet att återskapa dokumenten så att dessa kan lämnas ut. Domen är en välavvägd kompromiss mellan intresset av insyn och myndigheternas intresse av att inte behöva lämna ut rena säkerhetskopior, säger Viktor Robertson, jurist vid Den Nya Välfärden.