Länstrafiken i Norrbotten bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen visar att Länstrafiken i Norrbotten försökte upphandla taxitransporter för c:a 500 miljoner kronor för en alldeles för lång avtalstid. Konkurrensen riskerade därmed att snedvridas.

I april detta år påbörjade Länstrafiken i Norrbotten en upphandling av ramavtal för taxitransporter för färdtjänst med mera. Den totala kontraktstiden skulle efter förlängning kunna uppgå till mellan sex och sju år.

Enligt upphandlingslagen tillåts i sådana här fall bara en avtalstid på fyra år. Detta för att förhindra att den lokala konkurrensen sätts ur spel för så väldigt lång tid. Företag som förlorat upphandlingen kan riskera att tvingas upphöra med sin verksamhet och den lokala konkurrensen kan därigenom ta skada.

Per Eklund, som är ledamot i Konkurrenskommissionen, kritiserar upphandlingens aktuella utformning med en upp till en sjuårig avtalstid.

– En så lång kontraktstid när det gäller en sådan lokal bransch som taxi är mycket negativ för den lokala konkurrensen, särskilt när det som i detta fall rör sig om ett ramavtal på cirka en halv miljard kronor. Det kan inte minst försvåra för uppstickare att etablera sig, säger Per Eklund.

Efter det att en leverantör påtalat felaktigheten i domstol avbröts upphandlingen.

– Långa avtal sätter konkurrensen ur spel onödigt länge och gör att skattebetalarna på sikt kan få betala onödigt mycket för som i detta fall färdtjänst, avslutar Per Eklund.

Läs utredning KKO 15-013 här.