Hässleholm köpte vårdplaster i strid mot lag

I maj 2002 fattade omsorgsnämnden i Hässleholm beslut i en upphandling av vårdplatser. Upphandlingen bestod av flera delar och totalt 25 anbud hade kommit in. Kommunen gjorde ett antal fel under upphandlingen, bland antogs anbud från företag som saknade föreskrivet tillstånd för att bedriva den efterfrågade vården. Hässleholms kommun kritiseras nu av Konkurrenskommissionen som menar att upphandlingen har genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling.

– Hässleholm har gjort ett antal flagranta misstag. Bland annat har kommunen antagit anbud som inte fanns vid anbudstidens utgång samt från företag som saknar erforderliga tillstånd för verksamheten. Samtidigt har kommunen utan stöd i förfrågningsunderlaget förkastat anbud som har sådant tillstånd. Detta undergräver förtroendet för kommunen, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat upphandlingen. Kommissionen pekar på ett antal misstag som kommunen gjort. Bland annat har värderingskriterierna inte rangordnats, vidare har dessa förändrats under upphandlingens gång och anbudsgivare har tillåtits komplettera sina anbud på ett sätt som strider mot kravet på affärsmässighet. Kommunens agerande strider därför mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet, förutsägbarhet och likabehandling samt riskerar att snedvrida konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-039