Bergs kommun gjorde elaffär i strid mot lag

I januari 2002 tecknade Bergs kommun ett tvåårigt kontrakt på köp av el. Kontraktet är värt över tio miljoner kronor. Men köpet föregicks inte av någon offentlig upphandling, utan Bergs kommun anlitade ett bolag som kommunen indirekt är delägare i. Kommunen har gjort på ett liknande sätt under tio års tid. Bergs kommun kritiseras nu av Konkurrenskommissionen för att upphandlingen genomförts i strid mot upphandlingslagen (LOU).

– När en kommun köper varor för mer än ett basbelopp, cirka 39 000 kronor, ska det ske genom upphandling i konkurrens. Om beloppet överstiger 1,7 miljoner kronor ska upphandlingen dessutom ske enligt gällande EGdirektiv. Bergs kontrakt på el är värt mer än 10 miljoner kronor. Ändå genomförde inte kommunen någon offentlig upphandling. Bergs kommun har under tio års tid köpt el i strid mot gällande bestämmelser, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Priset på varor och tjänster som upphandlas i konkurrens blir som regel mellan 1030 procent billigare. Därför är det viktigt att kommuner utnyttjar de fördelar som konkurrensen ger, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat upphandlingen. Kommissionen menar att kommunen har åsidosatt de krav på opartiskhet och likabehandling som finns i lagen om offentlig upphandling och i de bakomliggande EGdirektiven. Därmed har konkurrensen snedvridits och förtroendet för kommunen som upphandlare riskerar att undergrävas.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-040