Sala kommun använder miljösanktionsavgift som dyr förseningsavgift

Kent Hjertström äger en kontorsfastighet i centrala Sala. Det finns en luftkonditioneringsanläggning i fastigheten som måste kontrolleras varje år och därefter ska en blankett skickas till kommunen. Under 2002 lät Hjertström genomföra kontroll av anläggningen, som var i gott skick. Men på grund av ett missförstånd mellan honom och företaget som gjorde kontrollen skickades inte blanketten in till kommunen. Först efter kommunens påminnelse skickade han in blanketten. Det misstaget kostade 5 000 kronor. Nu får kommunen kritik av Företagarombudsmannen. 

– Det är givetvis orimligt att tvingas betala 5 000 kronor i miljösanktionsavgift för att en blankett kommit in för sent till kommunen. Det mest absurda är att Kent Hjertström dessutom blev åtalsanmäld för miljöbrott, trots att miljön bevisligen inte tagit skada. Så här får det inte gå till, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen. Politikerna måste ta sitt ansvar och miljöbalken måste förändras.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat och som bevakar fall då företagare blivit felbehandlade av myndigheter eller lagstiftare. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-2003-028