Godtycke får styra när Gävle upphandlar

Gävle kommun har vid upphandling av en medarbetar­undersökning värderat inkomna anbud på ett godtyckligt sätt. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att, utan närmare förklaring, ha antagit ett bud som var väsentligt dyrare än ett av de andra buden.

– Mellan de två anbudsgivare som har varit aktuella finns en prisskillnad på närmare 60 %. Det som varit den avgörande faktorn i vem som har vunnit upphandlingen är kriteriet ”uppdragets genomförande”, men några riktlinjer för bedömningen av detta kriterium har inte redovisats i förväg. Inte heller i efterhand har kommunen kunnat lämna någon sådan redovisning, påpekar expertgruppen.

– När en lärare delar ut betyg förväntar vi oss att han eller hon kan ge ett skäl till varför en elev får VG när en annan får G. Precis på samma sätt måste vi kunna förvänta oss att en kommun kan redogöra för varför en viss leverantör ska vinna en upphandling. Värderingen av de inkomna anbuden har skett på ett rent godtyckligt sätt, säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 10-011 Gävle SKOP