Utredning avseende felaktig försäljning av mark i Danderyds kommun

Danderyds kommun beslutade den 19 april 2010 att försälja mark till ett fastighetsbolag i anledning av en ny detaljplan och modernisering av Mörby centrum.

I detaljplanen tilldelades marken ett stort antal byggrätter, bland annat för en skyskrapa. Eftersom fastighetsbolaget sedan tidigare ägde byggnader i Mörby centrum lades ingen mark ut på anbud. Inte ens den helt fristående marken, tänkt att bebyggas med bostäder. Under projekteringsarbetet beställde kommunen en värdering som inte följdes vid försäljning av marken och byggrätterna.

Värderingen angav att priset för byggrätterna skulle ligga runt 400 miljoner kronor. Försäljningssumman förhandlades dock fram till 125 miljoner kronor av tjänstemän i kommunen. Det ledde till att företagarombudsmannen beräknade försäljningspriset till 279 miljoner kronor under marknadsvärdet. Kommunens beslut överklagades den 20 april 2010 och företagarombudsmannen agerade ombud för två Danderydsbor.

Den 28 maj 2010 meddelade Förvaltningsrätten inhibition eller tillfälligt förbud för kommunen att verkställa försäljningen. I oktober 2010 presenterade kommunen en ny oberoende värdering vilken kom fram till att marknadsvärdet för marken och byggrätterna var 152 miljoner kronor eller 27 miljoner kronor mer än kommunens belopp. Efter mellanliggande riksdagsval förändrades kommunfullmäktiges sammansättning i Danderyds kommun varför frågan prövades på nytt. Den 8 november 2010 upphävde kommunen sina tidigare beslut om försäljning.

 

Läs utredningen här: FO 2010 – 001 Danderyd